АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ

МОНІТОРИНГ ДАНИХ В
АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ
Автоматизований облік та аналіз даних енерговикористання

ФОРМУВАННЯ
РІЗНОМАНІТНИХ ЗВІТІВ
Підготовка звітності для прийняття відповідних рішень

МОЖЛИВІСТЬ
КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ
Передача даних щодо обсягів спожитих енергетичних ресурсів до постачальників

ЕНЕРГОПЛАНУВАННЯ
Прогнозування витрат енергетичних ресурсів за різними сценаріями

ВИЯВЛЕННЯ АВАРІЙНИХ
СИТУАЦІЙ В РОБОТІ СИСТЕМ
Оповіщення щодо появи нештатних ситуацій

ЗАХИСТ ДАНИХ
Захист інформації від несанкціонованого доступу

Автоматизована система енергомоніторингу (АСЕМ) являю собою комплекс програмного та технічного забезпечення для дистанційного обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів. АСЕМ є багаторівневою, ієрархічною та забезпечує автоматизований облік енергоресурсів на основі даних, отриманих безпосередньо від вузлів обліку тепла, електричної енергії, холодної води, а також збір інформації про аварійні сигнали та температуру повітря всередині приміщень.

Основним завданням створення АСЕМ є вирішення на основі точної та оперативно отримуваної інформації питань контролю, підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

З питань підключення звертайтеся за контактами:

Дмитро Прокопенко

e-mail: dp@escoua.com