Автоматизована Система Енергетичного Моніторингу

Комплекс програмного та технічного забезпечення для дистанційного обліку паливно-енергетичних ресурсів отриманих від вузлів обліку

Кабінет Міністрів України

Держагентство з енергоефективності та енергозбереження України

Територіальна громада м. Біла Церква

Міністерство розвитку громад та територій України

Територіальна громада м. Києва

Територіальна громада м. Тернопіль

Територіальна громада м. Славутич

Про АСЕМ

АСЕМ є багаторівневою, ієрархічною системою, що забезпечує автоматизований облік та аналіз параметрів енергоспоживання і параметрів роботи технологічного обладнання, а також обмін даними з іншими системами в тому числі білінговими.

Основним завданням системи є вирішення питань контролю, підвищення ефективності теплопостачання, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації процесу обслуговування вузлів обліку.

Загальні переваги

Система енергомоніторингу АСЕМ дозволяє:

 • Знизити витрати на енергопостачання та обслуговування обладнання від 5 до 30%;
 • Забезпечити об’єктивний розподіл енергозатрат між споживачами;
 • Покращити параметри мікроклімату;
 • Контролювати технологічні процеси та зменшити вплив людського фактору;
 • Обробляти великі об'єми даних від споживачів в режимі реального часу (BigData);
 • Використовувати гнучку систему сигналізації.

Це досягається шляхом вчасного отримання та аналізу точної інформації з об’єктів. Система АСЕМ дозволяє підключитися до майже всіх вже встановлених лічильників (теплової енергії, електричної енергії, природного газу, холодної та гарячої води) та давачів. За необхідності – можливо розширити перелік контрольованих параметрів (температури, вологості, тиску, концентрації вуглекислого газу тощо).

Основні функції системи

Контроль

В режимі реального часу контролювати енергоспоживання та важливі технологічні параметри


Аналіз

Аналізувати графіки споживання та впливових параметрів

Звітність

Формувати необхідні звіти та експортувати їх в інші системи


Налаштування

Оптимізувати налаштування обладнання

Додаткові переваги

Оповіщення

Виявлення та оповіщення щодо аварійних та нештатних ситуацій

Комерційний облік

АСЕМ дозволяє передавати покази з приладів обліку до постачальників енергоресурсів

Захист даних

Багаторівневий захист від несанкціонованого доступу

Переваги використання АСЕМ за секторами

Ритейл

 • Зменшення затрат на обслуговування обладнання – інженер може дистанційно контролювати одначасно велику кількість об’єктів і направляти спеціалістів лише туди, де це дійсно необхідно;
 • Контролювати параметри мікроклімату для уникнення перевитрат через неефективно налаштовані системи вентиляції, кондиціонування та опалення;
 • Зменшити затрати на збір даних з лічильників для формування звітності за спожиті ресурси;
 • Контролювати параметри холодильного обладнання для недопущення псування продуктів.

 • Торгові та офісні центри

 • Зниження затрат на підтримання комфортного мікроклімату;
 • Швидкий та об’єктивний перерозподіл витрат на енергоресурси між орендарями;
 • Підвищення ефективності роботи експлуатаційного персоналу – можливість вчасно виявляти та усувати збої в роботі обладнання.

 • Готелі

 • Оптимізація затрат на енергопостачання;
 • Контроль питомих витрат енергії на відвідувача та оптимізація режимів кліматичного обладнання;Можливість контролювати параметри мікроклімату кожної кімнати.

 • Бюджетні заклади

 • Зменшення затрат на обслуговування обладнання – інженер може дистанційно контролювати одночасно велику кількість об’єктів і направляти спеціалістів лише туди, де це дійсно необхідно;
 • Контролювати параметри мікроклімату для уникнення перевитрат через неефективно налаштовані системи вентиляції, кондиціонування та опалення;
 • Зменшити затрати на збір даних з лічильників для формування звітності за спожиті ресурси;
 • Мотивація ощадного енерговикористання.

 • ОСББ та керуючі компанії

 • Зниження витрат на обслуговування;
 • Зменшення платіжок мешканців за енергоресурси;
 • Можливість для мешканців контролювати ефективність споживання енергії на рівні квартири та на рівні будинку;
 • Автоматичний розподіл затрат на опалення та гаряче водопостачання відповідно до показників загальнобудинкових та поквартирних приладів обліку і розподілювачів.

 • Промислові підприємства

 • Контроль за ефективністю технологічних процесів;
 • Можливість відслідковувати в режимі реального часу питоме споживання енергоресурсів та оптимізувати процеси;
 • Вчасне виявлення та усунення збоїв в роботі обладнання – підвищення надійності виробництва.

 • Приєднуйся до АСЕМ

  Один в полі не воїн. Запрошуємо приєднатись.